x
Installation view of Senga Nengudi 3

Installation view of Senga Nengudi, showing Nuki Nuki: Across 118th St, 1981/2013, nylon mesh, wooden slats

x

4/20

i